เกี่ยวกับเรา

บริษัท เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 17 Jan 2016 จนถึงปัจจุบัน


ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ปี 2016ได้ดำเนินการ ภายใต้บริษัท ENVIRSERVICE ปี 2017ได้ดำเนินการเปิดบริษัทSCNN service Co., ltd เพื่อดำเนินกิจการทางด้านReliability test equipment ,Failure analysis equipment and other industrial supplies โดยตรงแยกจากอุปกรณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย 

Reliability Test

High-low Temperature & Humidity Chamber

ESS (humidity) Chamber  

Thermal Shock Chamber (Moving Basket)

Walk-in Climate Chamber  

Temp. Hum. & Vibration Combined Chamber 

High temp. Oven/ Anaerobic Temperature Oven , High Temp. Curing Oven , High Heat Aging Oven 

High-low Temperature & Humidity Chamber (Bench Top)

HBM,MM,CDM Tester

Mechanical test, Vibration ,Drop test , Pull test Shear test

Dust tester ,Rain tester etc.

Failure Analysis :

SEM , FIB , Microscope, Smart Scope ,X-ray, Decap and Sample preparation equipment and supply


Food industrial and other :

Automation , Modification , Fixture